Politikk og makt
Politikk og makt 2012
(2012)
Politikk og makt
(2008)

Politikk og makt (politikk og menneskerettigheter for videregående skole)

Politikk og makt er Cappelen Damms læreverk i programfaget politikk og menneskerettigheter på videregående skole. Nettstedet er et supplement til grunnboken og er gratis.

To utgaver
Forlaget har to utgaver av Politikk og makt. Begge utgavene er skrevet til Kunnskapsløftet som er den gjeldende læreplanen for faget. Hver utgave har sitt eget fagnettsted.  Klikk på omslaget for å komme inn på ønsket utgave.

  • Nettstedet til Politikk og makt (2012) er en oppdatert og grundig revidert versjon med ny utforming og flere funksjoner.
  • Nettstedet til Politikk og makt (2008) vil fortsatt vedlikeholdes.

Lærerressurs og elevnettsted
Til 2012-utgaven er lærerressursen er lisensbelagt for å være passord beskyttet, lisensen koster kr 0,-. Les mer om lærerlisensen inne på utgavens nettsted.

Elevnettstedet ligger åpent.

Cappelen Damm