Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt
Mann med hjelm og hammer står oppe på et tak. Himmel i bakgrunnen.
sculpies/Istock/Getty Images Plus

Et likestilt samfunn?

Les teksten i lenken og svar på oppgavene.

Oppgaver

1. Gjengi informasjonen du finner i den grafiske fremstillingen "Indikatorer for kjønnslinkestilling, 2016" med egne ord.

2. Kommenter i hvilken grad disse tallene er et uttrykk for at vi mangler likestilling mellom kjønnene i Norge i dag.

3. Er det andre punkter du kunne føyd til på lista som viser at det er et stykke igjen til full likestilling i Norge i dag?

4. Er det noen punkter som ikke er med i den grafiske fremstillingen, og som kan vise at vi har mer likestilling?

5. Diskuter i hvilken grad vi har likestilling mellom kjønnene i Norge i dag. Hvordan kan vi eventuelt få mer likestilling?