Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Norges oljerikdom (video 13 min)

Fire oljeplattformer i opplag. NTB Scanpix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se videoen og svar på spørsmålene.

Oppgaver

1. Hvor viktig har oljen vært for velstandsnivået i Norge? Finn tall på det.

2. Hvor stort er Oljefondet?

3. Hvor mye betaler oljeindustrien i skatt?

4. Hva er "handlingsregelen" og hvordan fungerer den?

5. Hvordan ble handlingsregelen vedtatt? Var det enstemmighet eller bare flertall? Finn ut.

6. Hva skjedde i Alberta? Og hvorfor har det ikke skjedd i Norge, tror du?

7. Hvorfor går vi nå inn i vanskeligere økonomiske tider?

8. Hvordan bør vi møte de utfordringene som står foran oss? Hvilke politiske beslutninger bør fattes? Vil det være muligheter for å komme fra til enighet blant partiene på Stortinget? Diskuter.