Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Anmodningsvedtak og stortingsregjereri

Les teksten i lenken og svar på spørsmålene.

Oppgave

1. Hva er et anmodningsvedtak?

2. Hva er stortingsregjereri, og hvorfor er mindretallsregjeringer spesielt utsatt for dette?

3. Hvilke forklaringer gir artikkelskribenten på hvorfor Stortinget har blitt mer aktiv?

4. Hva kan medialiseringen av samfunnet ha å si for måten Stortinget opptrer overfor regjeringen?

5. Hva mener artikkelskribenten kan være problematisk med den økte bruken av anmodningsvedtak?

6. Kan du tenke deg noen fordeler med at Stortinget har blitt mer aktiv? Begrunn.