Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Hva utgjør et demokrati?

Portrettbilde NTB Scanpix Les teksten i lenken under og svar på spørsmålene.

Oppgaver

1. Hva er Robert Dahl sin definisjon på demokrati (fra læreboka)?

2. Hva sier artikkelen om forholdet mellom det å holde periodiske valg og det å ha et demokratisk styresett?

3. Har verdens stater blitt mer eller mindre demokratiske de siste årene?

4. Hvilken trekk har hovedmodellen for represenativt, indirekte demokrati i moderne stater ifølge artikkelen? Hvordan passer disse punktene med lærebokas beskrivelse av representative, indirekte demokratier?

5. Hvordan kan demokratiet svekkes ifølge artikkelen, og hva slags konsekvenser kan det få?

6. Tenker du at demokratiet i Norge blir svekket på noen måte? Hvorfor eller hvorfor ikke?

7. Hva er ulempene med å prøve å innføre demokrati utenfra ifølge artikkelen? Mener du at det er verdt det, til tross for de mulige konsekvensene? 

 

Kildekritikk

NUPI står for Norsk Utenrikspolitisk Institutt og er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål med særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. For mer informasjon om NUPI, se https://www.nupi.no/Om-NUPI/Fakta-om-NUPI/Norsk-Utenrikspolitisk-Institutt.