Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Konflikter verden over

En kvinne i svart går blant et stort antall hvite kors på en kirkegård. Atlantide Phototravel/Getty Images

 

 

 

 

 

 

Se filmsnutten i lenken under og svar på spørsmålene.

Oppgaver

1. På hvilken måte har verden blitt farlige nå enn for noen tiår siden? Hvordan er trenden hvis vi ser den i et historisk perspektiv?

2. Hvilke konflikter finner vi i henholdsvis Europa, Afrika, Midtøsten, Vest- og Nord-Asia, Sørøst-Asia, og Latin-Amerika?

3. Før var mange konflikter mellomstatlige. Hvilken form pleier konfliktene å ta nå? Hva tror du kan være grunnen til dette?

4. Velg to av konfliktene og finn ut om de kan defineres som en regional maktkamp, etnisk konflikt, religiøs konflikt, ideologisk konflikt eller økonomisk konflikt (se læreboka).

5. Mener du at det internasjonale samfunnet har et ansvar i disse konfliktene? Begrunn standpunktet ditt. 

 

Kildekritikk

NRK (Norsk Rikskringskastning) er et statlig eid kringkastningsselskap. Urix er et nyhetsprogram om utenriksstoff som går på NRK2.