Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt
Grunnlovsdokument over to sider med 27 røde segl og signaturer
Stortinget

Norges Grunnlov

Gå inn på lenken og svar på oppgavene under.

Oppgaver

1. Se på kapitteloversikten til Grunnloven. På hvilken måte kommer maktfordelingsprinsippet til uttrykk?

2. Hva er folkesuverenitetsprinsippet? På hvilken måte kommer dette prinsippet til uttrykk i § 49 i Grunnloven?

3. På hvilken måte sikrer § 2, § 16, § 86 og § 100 de grunnleggende borgerrettighetene?

4. Hvor finner vi miljøparagrafen og de utvidede menneskerettighetene som ble tatt med i Grunnloven i 2014?

5. Hva er parlamentarisme? Hvordan kan § 15 tolkes som at Norge skal ha en parlamentaristisk styreform?

 

Kildekritikk

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Nettsiden inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. For mer informasjon, se https://lovdata.no/info/om_lovdata.