Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Hjemmesittere på valgdagen

Partilister på plass inne i stemmeavlukket. En hånd strekker seg mot lista til Miljøpartiet De Grønne. NTB Scanpix

Les teksten i lenken under og svar på oppgavene.

Oppgaver

1. Hvilke grupper nevner artikkelen at har lavest valgdeltakelse?

2. Hvordan gikk forskerne fram for å teste spørsmålet om hvilke virkemidler som kan gi økt valgdeltakelse?

3. Hvilke virkemidler fungerte for å øke valgdeltakelsen i lokalvalget i 2015, og hvilke fungerte i stortingsvalget i 2017?

4. Hvilken gruppe fungerte virkemidlene best på? Hvorfor tror du virkemidlene fungerte bedre for denne gruppen enn de andre gruppene med lav valgdeltakelse?

5. Hva sier artikkelen om mulige grunner til at virkemidlene slo bedre ut i lokalvalget?

6. De unge har svært lav valgdeltakelse, og virkemidlene forskerne brukte fungerte stort sett ikke. Hva tror du kan være grunnen til at unge velger å ikke stemme?

7. Kan du tenke deg noen virkemidler som ville fungert bedre for å få unge velgere til å stemme ved valg? Hvilke?

 

Kildekritikk

Institutt for samfunnsforskning (ISF) er et uavhengig forskningsinstitutt i Oslo. Instituttet bidrar med akademisk kunnskap på områder som er viktige for samfunnsutviklingen. For mer informasjon, se https://www.samfunnsforskning.no/om/om-instituttet/.