Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt
Kart som viser Zimbabwe.
Manakin/iStock/Getty Images Plus

Valget i Zimbabwe

Les teksten ”Zimbabwe: Ikke tro på presidenten” i lenken under og svar på spørsmålene.

Artikkelen omtaler det første valget etter at Robert Mugabe hadde blitt avsatt i et militærkupp. Mugabe satt med makten i 27 år, og fikk særlig fra slutten av 1990-tallet kritikk fra andre land for sitt autoritære regime.  

Spørsmål
  1. Når et land holder politiske valg – betyr det at landet er demokratisk?
  2. Hvilke eksempler kan du finne på at velgerne i Zimbabwe ikke valgte fritt da de gikk til stemmeurnene? Diskuter med en medelev eller i klassen.
  3. Hvordan har ulike land og internasjonale aktører reagert på valget?
  4. Hvilke muligheter og begrensninger står opposisjonen i Zimbabwe overfor?
  5. Hvilke likheter og ulikheter ser kronikkforfatteren mellom dagens situasjon og slik det var i landet under den tidligere presidenten, Robert Mugabe?
  6. Hva mener kronikkforfatteren om Zimbabwes framtidsutsikter?
  7. Skriveoppgave: Hvilke muligheter har det internasjonale samfunnet til å oppfordre, presse eller hjelpe regimet i Zimbabwe til å demokratisere landet? Drøft fordeler og ulemper med ulike former for hjelp, press og sanksjoner.