Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Grunnloven i Kina og i Norge

Les teksten i lenken og svar på spørsmålene.

Oppgaver

1. På hvilken måte ble Kinas grunnlov endret under Deng Xiaoping på 1980-tallet? Hva kan ha vært tanken bak til disse endringene?

2. Hva sier artikkelen og grunnlovsendringen som skjedde i 2018 og den nye rollen til Xi Jinping?

3. Hvilken funksjon har grunnloven i det norske politiske systemet? 

4. Sammenlikn den norske grunnlovens regler om maktfordeling med den kineniske grunnloven. Hva er fordelene med maktkonsentrasjon og hva er ulempene?

5. Grunnlovens funksjon i et politisk system er å sikre stabilitet og hindre at stemningsbølger fører til ukloke politiske valg (s. 54 i læreboka). Synes du at Kinas grunnlovsendringer reflekterer disse kravene? Begrunn svaret ditt.