Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Parlamentarismens historie

Les teksten i lenken og svar på spørsmålene.

Oppgaver

1. Hvordan var fordelingen av makt før maktfordelingsprinsippet ble etablert i Norge gjennom grunnloven?

2. På hvilken måte ble makten fordelt mellom kongen (og hans regjering) og Stortinget?

3. Hva var opptakten til at parlamentarismen ble innført i 1884?

4. På hvilken måte var 1903 et viktig gjennombrudd for parlamentarismen?

5. Hvilke to regjeringer har gått av som følge av mistillitsvotum i Norges historie?

6. Nevn to andre grunner til at regjeringer kan måtte gå av.