Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Partiene vokser frem

Johan Sverdrup, Venstres første leder. Johan Sverdrup, Venstres første leder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les teksten i lenken under og svar på spørsmålene.

Oppgaver

1. Hvilke grupper begynte på 1800-tallet å samle seg til det som senere skulle bli politiske partier, og hvorfor samlet de seg?

2. Hvilke to partier var de første i norsk politikk?

3. Hvordan ble Arbeiderpartiet etablert?

4. Hva handlet splittelsene i Venstre om og hvilke konsekvenser fikk det?

5. Hvordan ble Senterpartiet og Kristelig Folkeparti etablert?

6. På hvilken måte var utenriks- og forsvarspolitikk viktig for dannelsen av Sosialistisk Venstreparti?

7. Hvordan gikk Fremskrittspartiet fra å være et protestparti til å bli et etablert parti?

8. Nevn seks andre mindre partier som har blitt representert på Stortinget. 

9. Kan du tenke deg noen viktige saker som kunne skapt grunnlaget for fremveksten av nye partier i dag?