Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Samfunnsgrupper og stemmegivning

Changemaker demonstrerer mot norsk oljeavhengighet med et søvngjengertog. Changemaker er ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp. Changemaker demonstrerer mot norsk oljeavhengighet med et søvngjengertog. Changemaker er ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp. NTB Scanpix

 

Velgere endrer i større grad partitilhørighet enn før, og enkeltsaker har blitt viktigere for å forklare hva folk stemmer på. Likevel kan bakgrunnsfaktorer som kjønn, alder og landsdel fortsatt forklare en god del av valgatferden.

På oppdrag fra Stortingets administrasjon har valgforskerne ved Institutt for samfunnsforskning regnet ut hvordan Stortingets sammensetning kunne blitt i perioden 2017–2021, dersom utelukkende bestemte grupper i samfunnet stemte i stortingsvalget 2017.

Gå inn på lenken under, les teksten og finn powerpoint-oversikten med utregninger for Stortingets sammensetning. Gjør deretter oppgavene knyttet til funnene.