Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt
Nett ekkokammer sosiale medier fake news internett
polygraphus/iStock/Getty Images Plus

Netthets

Les teksten ”Deler av offentligheten er blitt en slagmark. Jeg er redd vi bare har sett begynnelsen” i lenken under og svar på spørsmålene.

  1. Hva er kommentarforfatter Knut Olav Åmås sitt hovedbudskap?
  2. Hvilke to hensyn mener han vi må veie opp mot hverandre når det gjelder ”reglene” for offentlig debatt?
  3. Hvilke samfunnstema er i følge Åmås særlig berørt av netthets og trusler når det debatteres?
  4. Hva er et ”ekkokammer?”
  5. Er det noe skille mellom trusler framsatt på nett og trusler framsatt ansikt til ansikt? I så fall, hva går dette skillet ut på? Diskuter med en medelev eller i klassen.
  6. Skriveoppgave: Hvis netthets får folk til å kvie seg for å skrive leserinnlegg i avisene, diskutere på nett eller ytre seg offentlig på andre måter – hvilke konsekvenser kan dette ha for samfunnet?