Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Bør uvitende velgere la være å stemme?

uvitende velgere.jpg alxpin/iStock/Getty Images

Les kronikken "Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme" i lenken under og svar på spørsmålene.

Oppgaver

1. Hva vil det si å være en "inkompetent borger", i følge Espen Gamlund og Kristian Skagen Ekeli?

2. Hva går Anthony Downs' demokratiteori ut på?

3. Hvorfor mener filosofene Gamlund og Eklund at informerte velgere ikke bør stemme? Er du enig i argumentene?

4. "Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme". Finn tre egne argumenter for og imot påstanden. Hvilke argumenter veier tyngst? Diskutere med en medelev eller i klassen.

5. I artikkelen under ("Valgforsker: - En primitiv og pinlig tanke at kun kvalifiserte borgere skal bruke stemmeretten") blir blant annet norske politikere intervjuet om hva de synes om utspillet til Gamlund og Ekeli. Kommer det fram flere argumenter enn dem du har funnet fram til allerede? Vurdere argumentasjonen til dem som er intervjuet.