Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing valg.jpg iStock / Getty Images Plus

Les teksten i lenken og svar på spørsmålene.

Oppgaver

1. Hva handlet de lokale folkeavstemningene mellom 2015 og 2017 om?

2. Hva er kriteriene for at folkeavstemninger skal representere folkets mening på en god måte?

3. Hvilke problematiske sider ved folkeavstemningene pekte forskerne på?

4. Hvorfor ble ikke de lokale folkeavstemningene underlagt nasjonale retningslinjer? 

5. Hvordan tenker du at folkeavstemningene kunne blitt gjort bedre?

6. Hvilken plass har folkeavstemninger i demokratiet og i Norge i dag (se side 33 og 85 i læreboka)? Synes du de burde ha en større eller mindre plass?