Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt
Mange unge mennesker står bak et stort banner der det står
Amanda Iversen Orlich/Natur og Ungdom

Lobbyisme: Snuskete, eller folkets vei til makt?

 

  1. Hvilke typer lobbyister trekker stortingsrepresentant Stefan Heggelund (Høyre) fram når han skal gi eksempler på noen som har lykkes med å få gjennomslag for sin sak?
  2. Bård Vegar Solhjell og Ketil Raknes har skrevet boka «Jakta på makta» om lobbyisme. Hvilke organisasjoner mener de har veldig flinke lobbyister?
  3. Hvordan definerer statsviteren Hilmar Rommetvedt lobbyisme? Hvordan mener han at forholdene har endret seg for organisasjoner som ønsker politisk innflytelse?
  4. Bård Vegar Solhjell mener at demokrati går videre enn bare det å stemme ved valg. Hvordan definerer han demokrati? Hvilken teori om demokrati/demokratisyn passer Solhjells definisjon best sammen med? (Slå opp i kapittel 2 og repetere der hvis du er usikker!)
  5. Hvilke råd gir Solhjell og Raknes til lobbyister?
  6. Hvorfor er Høyre og Stefan Heggelund imot et lobbyregister?
  7. Hvorfor mener Bård Vegar Solhjell og Ketil Raknes at vi bør ha et lobbyregister?
  8. Det har vært flertall på Stortinget for oljeboring utenfor Lofoten i mange år, og mektige næringsinteresser arbeidet for å åpne for boring. Likevel ble det ikke oljeboring – og Bård Vegar Solhjell spår at det aldri kommer til å bli det. Hvordan forklarer de at de som var imot oljeboringen vant fram?