Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt
Folkemengde i en gågate.
Taksim, Istanbul i Tyrkia. iStock/Getty Images Plus

Unge og demokrati

Les artiklane i lenkene under og svar på oppgåvene. 

 

Oppgåver 

 

1. I NHOs perspektivmelding for 2018, hevdar fungerande NHO-sjef Ole Erik Almlid at den demokratiske tilstanden i Europa og verda liknar på situasjonen før 2. verdskrig. Korleis grunngir han det?

 2. Korleis skildrar han den demokratiske situasjonen i Noreg?

 3. Statsvitar Ådne Hindenes frå Agenda Magasin skriv at NHOs framstilling er ”misvisande om demokrati og ungdom”. Kvifor meiner han det?

 4. Kva metode meiner Hindenes ein bør nytte for å unngå det han kallar ”misvisande formidling”?

 5. Vurder følgjande påstand: Unge er mindre opptatt av demokrati enn eldre generasjonar.