Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

”Mørket kommer”

Gate i mørket zodebala/iStock/Getty Images Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les kronikken til Kaia Storvik, "Mørket kommer" før du gjer oppgåvene. 

Oppgåver

  1. Kva meiner artikkelforfattaren med at «Mørket kommer»?
  2. Kva er eit illiberalt demokrati og kva kjenneteikner det? Vis med eksempel.
  3. Kva slags tiltak for å forhindre ytterlegare tilbakeslag for demokratiet blir foreslått?
  4. Korleis er tilstanden til det norske demokratiet i følgje rapporten frå Freedom House?
  5. Vurder kva som er svakheitene som trugar det norske demokratiet.