Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Skeiv fordeling av goder

En ny, blankpusset sko og en gammel, skitten og ødelagt sko. monstArrr/iStock/Getty Images Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjå føredraget i lenka under før du gjer oppgåvene. 

Oppgåver 

1. Richard Wilkinson, professor ved University of Nottingham, har forska på økonomisk ulikskap.  Kva meiner han er konsekvensane i samfunn prega av stor sosial ulikskap?

2. I sitt føredrag for TedTalks seier Wilkinson: ”If Americans want to live the American dream, they should move to Denmark”. Kvifor hevdar han det?

3. I følgje føredraget er den sosiale ulikskapen minst i dei nordiske landa og i Japan, men at framgangsmåten for å oppnå dette er ulik. Kva er skilnaden?

4. Diskuter om fordeling av goder i hovudsak bør skje gjennom den offentlege politikken eller gjennom markedet.

Nettressurser