Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt
To EU-flagg og mange andre flagg blafrer i vinden
iStock/Getty Images

EØS-avtalen og den politiske styringskjeden

Les artikkelen "-EØS-avtalen truer demokratiet" fra forskning.no og snl.no, før du jobber med oppgavene. 

 

Oppgaver 

  1. Gjør rede for hvordan EØS-avtalen regulerer Norges forhold til EU.
  2. De to professorene i statsvitenskap, John Erik Fossum og Erik Oddvar Eriksen, omtaler EØS-avtalen som «demokratisk selvskading». Hvordan begrunner de denne påstanden?
  3. Hvordan forsøker norske politikere å påvirke beslutningene i EU?
  4. Ta utgangspunkt i illustrasjonene på side 48 i Politikk og makt. Lag en alternativ politisk styringskjede der du plasserer EØS-avtalen inn i illustrasjonene.
  5. Vurder hvordan EØS-avtalen endrer den politiske styringskjeden og beslutningsprosesser i norsk politikk.