Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Valgordningens uforenlige krav – eksempler fra forrige stortingsvalg

En ung kvinne, Zaineb Al-Samarai, kledt i rødt med en stor bukett roser i forgrunnen. Flere mennesker, mange av dem kledt i rødt i bakgrunnen. Arbeiderpartiet/Bernt Sønvisen

Se eller lytt til innslaget fra Dagsnytt 18 24. september 2017. De som er med i programmet er valganalytikeren Svein-Tore Marthinsen, arbeiderpartipolitikeren Martin Kolberg og valglovutvalgets leder, Kristin Taraldsrud Hoff.

Det er litt innviklede utregninger som blir lagt fram i begynnelsen av innslaget, men du trenger ikke å få med deg alle detaljene for å svare på oppgavene under.

Oppgaver

  1. De rødgrønne partiene fikk flest stemmer i stortingsvalget 2017. Hvorfor var det ikke disse partiene som fikk flertall på Stortinget?
  2. Hvorfor har vi utjevningsmandater?
  3. Zaineb Al-Samarai fra Oslo Arbeiderparti hadde mange stemmer i ryggen. Hvorfor kom hun ikke inn på Stortinget (hun ble vararepresentant)?
  4. André Skjelstad (Venstre) fra Nord-Trøndelag kom inn på Stortinget med bare 1758 velgere i ryggen. Hvordan kunne det skje?
  5. Hvorfor mener Marthinsen at det kan være et problem at noen kandidater får mange stemmer men likevel ikke kommer inn, mens noen kommer inn med få stemmer i ryggen?
  6. Valgordningen skal ivareta flere hensyn. Hvilke hensyn mener Martin Kolberg er viktigst?
  7. Hvilke spørsmål skal Valglovutvalget jobbe med?
  8. Hvordan kan regionreformen påvirke valgordningen?

Nettressurser