Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Populisme og partipolitikk

En husfasade med et stort banner. Teksten på banneret er på gresk. BalkansCat/Getty Images Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk lenkene under for å svare på oppgåvene.

Oppgåver   

1. Kva er populisme og korleis skiljer populisme seg frå andre ideologiar, i følgje Civitas politiske ordbok? 

2. Kva positive og negative sider ved populismen blir skildra i Minervanetts “Populistiske Europa”? 

3. Vurder om den norske partipolitiske debatten har endra seg som eit resultat av populisme. Vis med konkrete eksempel.