Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

EU-parlamentet – viktigere enn de selv klarer å formidle?

Delbilde 5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Les om EUs viktigste institusjoner i Politikk og Makt, s. 295-297 før du svarer på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvilke EU-institusjoner har henholdsvis utøvende, lovgivende og dømmende makt?
  2. Hvor mange representanter har EU-parlamentet, og hvordan organiserer de seg i parlamentet?
  3. Oppsummere kort hva slags inntrykk du får av EU-parlamentets makt etter å ha lest lærebokteksten.

Les korrespondentbrevet «Farvel, tullinger» skrevet av NRKs Brussel-korrespondent Philip Lote i lenka under.

  1. Holder EU-parlamentet bare til i Brussel?
  2. Hvilke konkrete tiltak som EU-parlamentet har fått til, nevnes i korrespondentbrevet?
  3. Hvorfor blir EU-valgene i mai neste år så viktige?
  4. Hvem/hva er: Marine Le Pen, Matteo Salvini, Nigel Farage, Brexit, Sverigedemokratarna og Alternative für Deutshland? Hvis du ikke vet svaret, spør en medelev først, før du sjekker på nett!
  5. På hvilken måte har EU-parlamentet hjulpet og finansiert partier og politikere som er veldig kritiske til EU?