Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

På bortebane (dokumentar, 48 min).

En sprøyte ligger på et bord sammen med en dommerklubbe. Nixxphotography/iStock/Getty Images Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dokumentaren (48 min) før du jobber med oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan stiller flertallet av den norske befolkningen og den amerikanske befolkningen seg til bruk av dødsstraff?
  2. Hadia Tajik møter dødsdømte Willie Trottie på Death Row. Hvordan beskriver han livet i fengselet?
  3. Hva vet og tenker Willie Trottie om henrettelsesdagen?
  4. Den andre personen Tajik møter i USA, er jusprofessoren Robbie Blecker, som har et stort engasjement for dødsstraff. Hva synes han om de dødsdømte han har møtt?
  5. Hvilke kriterier for hvem som bør henrettes har Blecker?
  6. Blecker hevder at gjengjeldelse er noe annet enn hevn. Hva mener han med det? Hvordan vil du vurdere argumentasjonen?
  7. Rettspsykiateren Michael Welner har vært med på å utarbeide en «råskapsskala» (The Depravity Scale). Hva går denne skalaen ut på, og hvordan er den utarbeidet?
  8. Hvordan beskriver den tidligere fengselsdirektøren, James Willett, henrettelsene som foregår i Texas?
  9. I Verdenserklæringen (1948) heter det: «Enhver har rett til liv». Hvorfor er ikke dødsstraff nevnt med et ord? Les s. 283-284 i Politikk og Makt hvis du er usikker.
  10. Hvis den henrettede ikke lider unødig, er dødsstraff da et brudd på menneskerettighetene? Begrunn svaret ditt. Hør gjerne på noen medelevers svar etter å ha formulert ditt eget.