Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Ny folkeavstemning om Brexit?

 

Flyplass-skilt med Prasit Rodphan/iStock/Getty Images

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sommeren 2016 ble det avholdt folkeavstemning i Storbritannia: skulle de forbli i EU eller gå ut av unionen? 51,9 % av de som gikk til valgurnene stemte for å gå ut av EU. Regjeringen fikk deretter fullmakt av parlamentet til å forhandle frem en avtale med EU. Utfallet av disse forhandlingene er fremdeles uvisse og motsetningene mellom de som ønsker seg ut av unionen og de som ønsker å forbli, er store. Den 29. mars 2019 skal Storbritannia etter planen gå ut av EU, men den siste tiden har det blitt diskutert om det bør avholdes en ny folkeavstemning.

 Se Urix med tema Brexit (ca. 20 min) og les artikkelen fra VG før du svarer på oppgavene. 

 

Oppgaver

1. Forklar hvorfor Brexit har virket så splittende på det britiske folk.

2. Hvilke argumenter kan du finne for en ny folkeavstemning om Brexit og hvilke argumenter taler i mot dette?

3. Hva mener den britiske statsministeren Theresa May med at det er min Brexit-plan eller ingen plan?

4. Diskutere følgende påstand med en medelev: 

Den kaotiske situasjonen om Brexit er et bevis på at de folkevalgte, ikke folket, bør ta slike viktige beslutninger.  

Skriv ned hvilke argumenter dere finner (for og imot), og gjerne hvilke konklusjoner dere trekker.