Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Aksjonskanalen - refleksjon og diskusjon

Mange unge mennesker står bak et stort banner der det står Amanda Iversen Orlich/Natur og Ungdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobb individuelt eller i par. Presentere gjerne svarene for hverandre i grupper eller i klassen.

Oppgaver

  1. Hører sivil ulydighet hjemme i et demokrati? Lag en dialog mellom en som forsvarer sivil ulydighet og en som avviser bruk av sivil ulydighet. Få fram hvordan de begrunner synspunktene sine.
  2. «Aksjoner er en viktig form for påvirkning fordi demokratiet på andre arenaer gir så lite makt til folk flest».                                                             Finn argumenter for og imot påstanden. Ta deretter stilling til påstanden – hva mener du? Begrunn synspunktet ditt. Hvilket argument veier tyngst for deg?
  3. Er det noen politiske beslutninger du mener burde ha utløst aksjoner, men som (så langt) ikke har gjort det?
  4. Hvis du er veldig engasjert i en sak, hvordan vil du gå fram for å få gjennomslag for saken din?