Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Regionreformen: Lokale styringsorgan i endring

Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) Stortinget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjå NRK-programmet og les artikkelen i lenka under før du svarer på oppgåvene.

Oppgåver 

1. Forklar kort kva regionreforma er og kva innverknad den får for dei lokale styringsorgana.

2. Professor Terje P. Hagen er leiar for ekspertutvalet som har vurdert kva oppgåver dei nye fylkeskommunene (regionane) skal ha. Kva meiner han med at Finnmarks nei kan gi mindre makt til alle regionane?

3. Både Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum og gruppeleiaren  i Finnmark Arbeiderparti, Remi Strand, er ueinige i påstanden. Kvifor?

4. Ole Torp stiller følgjande spørsmål i innleiinga av programmet sitt: Er det eit nederlag for demokratiet at fylker slåast saman mot folkets vilje? Eller er det ein siger for demokratiet at stortingspolitikarane veit kva som er best for dei?

Finn argument for og i mot desse påstandane.