Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

"Den norske modellen" - organisasjonene og staten samarbeider

Kristin Skogen Lund, en kvinne i rødt til venstre i bildet, og Hans Christian Gabrielsen, en mann med blå skjorte og svart dressjakke. De sitter ved siden av hverandre, ser på hverandre og smiler. NTB Scanpix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les s. 129-131 i Politikk og Makt før du gjør oppgavene. 

Oppgaver

1. Forklar med egne ord hva som menes med ”den norske modellen”.

2. Hva er organisasjonenes formelle deltakelse i styringskjeden?

3. Hva er begrunnelsen for denne deltakelsen?

4. I Politikk og Makt s. 131 står det: ”i tariffoppgjørene blir det gjort avtaler om lønn og andre arbeidsforhold mellom organisasjonene på arbeidsgiver – og arbeidstakersiden. Disse oppgjørene er i utgangspunktet ikke en del av den offentlige politikken.”

Forklar hva som er statens rolle i slike oppgjør og hvorfor det er slik.