Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Kommuneøkonomi og lokaldemokrati

En gammel kvinne med kjole sitter i en stol. En kvinnelig pleier med blå kittel bøyer seg ned mot henne. De snakker sammen, med vindu i bakgrunnen. NTB Scanpix

Les artikkelen "En gang var hver fjerde kommune bankerott" i lenken under og svar på oppgavene. 

Oppgaver

1. Hvilke konsekvenser får det for en kommune å havne i Robek-registeret? 

2. Det er færre kommuner med dårlig økonomi i dag enn for bare noen få år siden. Hva blir trukket fram av dem som blir intervjuet i artikkelen som forklaring på det?  

3. Diskutere med en medelev: Hva slags konsekvenser kan dårlig kommuneøkonomi ha for lokaldemokratiet? 

4. Hvor stor grad av selvstyre har kommunene over økonomien? Forklar hvilke rammer kommunene må forholde seg til (Les om "rammene for selvstyret" på s. 138-139 i Politikk og Makt)

5. Finn ut: Hvordan er økonomien i kommunen din? Hvilke inntekter har kommunen?