Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Fylkessammenslåing: Troms og Finnmark

Midnattssol over havet. Nordkapp-platået med mange turister. Pedal-Power-Photos/iStock/Getty Images Plus

 Troms og Finnmark fylkeskommune?

I lenka under kan du se et debattmøte NRK Finnmark arrangerte 26. april 2018. Se fram til 12.48 i klippet, notere gjerne ned argumenter som dukker opp i debatten underveis. Ta utgangspunkt i argumentene fra debatten for å svare på spørsmålene. Jobb gjerne sammen med en medelev. 

Oppgaver 

1. Hva innebærer en sammenslåing av Troms og Finnmark i praksis? Finn gjerne konkrete eksempler.

2. Fylkene blir større og sterkere når de slås sammen, sies det i videoklippet. Men får fylkene egentlig mer makt når de slåes sammen og blir større? Eller får hver fylke mindre makt fordi de nå må samarbeide på områder der de tidligere kunne ta egne avgjørelser?

3. Fylkessammenslåing innebærer på en måte både desentralisering og sentralisering. På hvilke måter innebærer reformen en desentralisering? Og hvorfor kan sammenslåing (for eksempel når det geografisk store fylket Finnmark slås sammen med Troms) også oppfattes som en form for sentralisering?

4. På hvilke måter kan maktbalansen mellom Oslo og distriktene komme til å endres med de nye, store (sammenslåtte) fylkene?

5. Finnmark holdt folkeavstemning om sammenslåingen i mai 2018, og de fleste stemte mot sammenslåing. Som vi så i klippet fra debattmøtet, ble det sagt at denne avstemningen uansett ikke skulle ha noe å si når det gjaldt sammenslåingen med Troms. Hva var poenget med å ha en folkeavstemning da? 

6. Finn ut: Hva er status i saken nå?