Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Falske nyheter

En kvinne skriver på en bærbar PC. En arm med en tegnet megafon stikker ut av skjermen. SIphotography/iStock/Getty Images Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduksjon

Språkrådet kårer hvert år årets ord. I 2017 besto årets ord av to ord, nemlig falske nyheter.  De siste par årene har det vært mye snakk om fake news eller falske nyheter, både i Norge og internasjonalt. De falske nyhetene dukker opp i offentligheten i mange sammenhenger og på flere samfunnsarenaer. For eksempel brukes falske nyheter bevisst i visse lands utenrikspolitikk. Da er falske nyheter en styrt, politisk strategi, iverksatt av den politisk ledelsen i landet.

Falske nyheter spres gjerne gjennom sosiale medier. Dette kan skje gjennom falske brukerkontoer som en del av et bevisst, politisk styrt propagandaspill. Men også vanlige folk bidrar til spredningen når de deler nyhetssaker som de tror er sanne, men som i virkeligheten er løgnhistorier som er konstruert for at folk skal tro på dem og dele dem.

Et kjent eksempel på falske nyheters politiske påvirkningskraft og bruken av falske brukerkontoer for å spre dem, er Russlands påvirkning på det amerikanske presidentvalget i 2016. I forkant av valget, arbeidet såkalte trollfabrikker (troll factories) døgnet rundt for å spre de villeste historier om den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton og hennes støttespillere. Også i forbindelse med den politiske krisen mellom Russland og Storbritannia våren 2018, har disse nett-trollene vært aktive i å spre misinformasjon og falske nyheter.

I Norge har vi sett mange eksempler på at utenlandske medier sprer løgnhistorier om det norske barnevernet og andre norske institusjoner, som skoleverket. Også innad i Norge spres falske nyheter, ofte på alternative nyhetssider på nett, og deretter gjennom sosiale medier. Disse er ikke nødvendigvis politisk styrt ovenfra, men har likevel en klar politisk slagside.  

Sett deg inn i hva begrepet "falske nyheter" og se på eksempler på falske nyheter ved hjelp av lenkene under før du svarer på oppgavene. Du kan gjerne diskutere med en medelev. 

Oppgaver

1. Hvordan vil du definere hva som menes med falske nyheter?  

2. Hva kjennetegner en typisk falsk nyhet? Har de ulike falske nyhetssakene noen fellestrekk? I så fall hvilke?

3. Er det bestemte grupper som ofte framstilles negativt i falske nyheter? I så fall, hvilke grupper?

4. Hvordan vet du at de nyhetene du leser er ekte nyheter og ikke løgnhistorier? Nevn to eller flere måter du kan forsikre deg om at nyhetene du leser (og kanskje deler på sosiale medier) ikke er falske.