Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Diskusjonsoppgave: Falske nyheter

Kvinneskikkelse i profil og storby. Symboler for mobiltelefon, nettdekning. metamorworks/iStock/Getty Images Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les artiklene i lenkene under. Den første artikkelen omhandler en reell nyhetssak om en svømmehall i Porsgrunn. Den andre lenken handler om hvordan saken om svømmehallen begynte å handle om noe helt annet. Jobb sammen to eller tre med å diskutere spørsmålene under. Skriv ned argumentene dere kommer fram til og ta notater fra diskusjonen. 

1. Hvordan endret nyhetssaken seg på veien fra ekte til falsk nyhet? Hvilke elementer er fjernet? Hvilke er lagt til?

2. Kan falske nyheter være farlige? Begrunn synspunktene deres.