Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Har byråkratene for mye makt?

Femetasjes murbygning med trær rundt. Gate med biler, syklist og fotgjenger i forgrunnen. Finansdepartementet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2003, etter fem års arbeid, slapp et utvalg forskere ledet av Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap ved UIO, ”Makt- og demokratiutredningen”. Formålet med utredningen var å få finne ut tilstanden til det norske folkestyret. En av hovedkonklusjonene var at demokratiet var svekket på bekostning av  rettsorganene og økonomiske ekspertorganer.

I innledningen av kapittel 8 om statsforvaltningen, viser Politikk og makt hvordan Finansdepartementet påvirker de folkevalgtes muligheter til å å få gjennomslag, mens Forum-sidene stiller spørsmålet "Mister politikerne makt til ekspertene?”. I lenka nedenfor kan du lese om hvordan noen norske tidligere politikere har opplevd sitt møte med Finansdepartementet.

 

Oppgaver

1.  Forklar statsforvaltningens rolle i den politiske styringskjeden.

2. Oppsummer hvordan de ulike statsrådene opplevde sitt møte med Finansdepartementet. Trekk frem relevante eksempler.

3. Hva menes med ”jerntriangelet” og hvordan ble det til?

4. "Hvem snakker om maktfordelingsprinsippet og demokrati? Finansdepartementet er en stat i staten", sier Torild Skogsholm, tidligere samferdselsminister fra Venstre. Hva mener hun?

5. Vurder fordeler og ulemper med at byråkratene i Finansdepartementet har mye makt.