Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

#metoo og arbeidslivet

 

Blogger June Holm holder appell under #MeToo-markering foran Stortinget høsten 2017. Blogger June Holm holder appell under #MeToo-markering foran Stortinget høsten 2017. NTB Scanpix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lederartikkelen i Morgenbladet og svar på spørsmålene: 

  1. Hva er #metoo, og hvem er Weinstein, Polanski og Allen? 
  2. Hva er «likestillingsparadokset»?
  3. Hvordan forklarer redaktøren av Morgenbladet at mange kvinner velger omsorgsyrker? 
  4. Hvilke forklaringer har hun på at mange kvinner velger bort lederstillinger? 
  5. Er du enig i at seksuell trakassering kan være en medvirkende årsak til at kvinner i liten grad blir toppledere? Begrunn svaret ditt. 
  6. Tror du flere kvinnelige toppledere ville redusert problemene med seksuell trakassering på arbeidsplasser? Begrunn svaret ditt.