Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Diskusjonsoppgaver om medborgerskap

 

Partilister på plass inne i stemmeavlukket. En hånd strekker seg mot lista til Miljøpartiet De Grønne. NTB Scanpix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobb sammen to eller tre med spørsmålene under. Ta notater fra diskusjonen. 

1. Påstand: «Det er lite å gjøre med politisk fattigdom ettersom den er et resultat av folks familiebakgrunn og oppvekstforhold». Ta stilling til påstanden og begrunn svaret ditt. Diskutere påstanden med de andre i gruppa. 

2. Svekker eller styrker internasjonale avtaler og aktører det norske folkestyret? Finn fram til eksempler på avtaler og aktører.

3. Tenk dere at klassen deres skulle møte en sentral politiker og legge fram deres ønsker. Hvilke særinteresser representerer dere? Hvordan ville dere ha argumentert?

4. Samfunnsforskeren Stein Rokkan er kjent for følgende tese: «stemmer teller – ressurser avgjør». Synes du dette gir en riktig beskrivelse av maktforholdene i Norge? Diskutere med en medelev.