Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Folkeretten og statene

En liten gutt står sammen med kvinnelige Houti-militssoldater. Han er omtrent like høy som skytevåpnene kvinnene støtte mot bakken. Kvinnene er helt tildekket i svart, med slør som dekker ansiktene. Khaled Abdullah/Reuters/NTB Scanpix

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkeretten regulerer forholdet mellom stater. For å finne ut hva det vil si, kan du starte med å lese s. 226-227 i læreboka. Gå deretter til den vedlagte lenka og svar på spørsmålene nedenfor.

Oppgaver

1. Forklar med egne ord hva folkeretten er.

2. Hvordan påvirker den statlig suvereniten folkeretten?

3. Finn ut hva som er forskjellen på internasjonal sedvanerett og internasjonale avtaler. Vis med eksempler.

4. Hva er FNs rolle i folkeretten?

5. Hvilke andre aktører enn FN forvalter folkeretten?

6. Hva er årsaken til at stater i stor grad følger folkeretten?

7. Diskuter hvilke sanksjonsmuligheter FN og andre aktører har i møte med stater som bryter folkeretten.