Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Kinas sterke mann: jakta på makta (dokumentar, 53 min).

Funksjonærer på jobb under Nasjonalkongressen for det kinesiske kommunistpartiet høsten 2017 kaster hattene i været til ære for fotografen. Funksjonærer på jobb under Nasjonalkongressen for det kinesiske kommunistpartiet høsten 2017 kaster hattene i været til ære for fotografen. NTB Scanpix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Førebu deg til dokumentaren om Kina og Xi Jinping ved å lese side 236-240 i læreboka. Sjå deretter NRK Urix sin dokumentar og svar på spørsmåla nedanfor.

Oppgåver 

1. Kva slags makt og maktressursar har Kina i følgje dokumentaren?

2. Kva slags verkemidlar i den internasjonale politikken nyttar Kina for å fremje sin eigen posisjon i verda?

3. Vurder kva slags endringar vi vil få på den internasjonale arena om Kina oppnår sine utanrikspolitiske mål.