Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Krigen i Jemen og norsk våpeneksport

Les først artikkelen "Norge- en fredsnasjon?" skrevet av Halvard Leira ved NUPI og se debatten i Urix før du jobber med oppgavene. 

Oppgaver
  1. I 2006 uttalte daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre at «Norge har alle forutsetninger for å være en fredsnasjon». Hvilke forutsetninger for å være en "fredsnasjon" blir trukket fram i artikkelen til Halvard Leira? 
  2. I NRK Urix beskylder Redd Barnas landdirektør for Jemen, Tamer Kirilos, Norge for å bidra til å forsterke krigen. Hvordan begrunner han dette standpunktet?
  3. På Urix debatterer representanter fra SV og Høyre norsk våpeneksport. Hva er de uenige om?
  4. Ta utgangspunkt i avsnittet om Norsk utenrikspolitikk – tendenser, aktører og prosesser (s. 242-245 i Politikk og makt) og diskuter: Er norsk våpeneksport i tråd med Norges mål og interesser?