Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Norsk tryggleikspolitikk og media

Start med å lese heile innlegget og svar deretter på spørsmåla nedanfor.

Oppgåver 

  1. Rune Ottosen, professor i journalistikk ved Oslo Met, startar innlegget sitt med å skrive at ein føresetnad for eit velfungerande demokrati er ein opplyst og aktiv offentlegheitsdebatt. Kva meiner han?
  2. Kva for nokre (eit?) døme frå norsk tryggleikspolitikk nyttar Ottosen når han hevdar at tryggleikspolitikken blir for lite debattert i norske medium?
  3. Kva vil det seie at mediedekninga speglar norsk politikk?
  4. Summere opp det du meiner er hovudbodskapen i teksten.