Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Reform av FN

Et avstemning i sikkerhetsrådets sal. Mange av setene er fylt opp. Et veggmaleri av norske Per Krohg pryder den ene veggen i salen. FN

 

 

 

 

 

Korleis er FN organisert? Kan eller bør FN endrast for å vere ein effektiv konfliktløyser?

Oppgåver 

  1. I januar 2017 vart António Guterres utnemnd til generalsekretær i FN. Kva er generalsekretærens oppgåver?
  2. Gutteres har tatt til orde for å reformere FN. Forklar kort kva han meiner bør endrast.
  3. Noreg har saman med 26 andre medlemsland (ACT, «ansvarlighet, sammenheng og transparens») fremja forslag om å avgrense vetoretten. Kva er bakgrunnen for forslaget?
  4. Kva trur du kan forhindre ei endring av vetoretten?
  5. FNs menneskerettsråd vart oppretta i 2006 for å styrkje menneskerettane. Start med å finne ut korleis Menneskerettsrådet arbeidar. Vurder deretter fordelane og ulempene med at land som sjølv er kjende for å bryte menneskerettane, t.d. Saudi Arabia og Kina, har vore med i rådet.
  6. Skriv eit lesarinnlegg der du argumenterer for at FN må reformerast for å bevare sin relevans.