Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Illiberale demokrati og EU

Polen zagorskid/iStock / Getty Images Plus

 

Les artikkelen "Sju steg på vegen mot eit illiberalt demokrati" i lenka under.  Her skriv Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen, om korleis Ungarn og Polen har utvikla seg i retning eit autoritært styresett. Både Polen og Ungarn er medlemmar av EU, og du skal forsøke å vise korleis dette bryt med krav EU stiller til medlemsland og vurdere korleis dette påverkar EUs arbeid.

 

Spørsmål 
  1. Kva er eit illiberalt demokrati?
  1. Artikkelforfattaren hevdar at ein gjennom sju steg kan gjere eit liberalt demokrati om til eit illiberalt demokrati. Skriv ei kort, men sjølvstendig oppsummering av innhaldet i artikkelen.
  1. Gjer eit kjapt søk på verdsveven med søkeordet Københavnkriteriene. Korleis bryt utviklinga i Ungarn og Polen med EUs kriteria?
  1. Korleis kan utviklinga du leste om i artikkelen påverke EU?
  1. Avslutt med å diskutere i par eller grupper: korleis EU kan fremje demokratiet og menneskeretten?