Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

"Made in Myanmar"

En gate i Yangon, den største byen i Myanmar. En gate i Yangon, den største byen i Myanmar. g4gary/iStock/Getty Images Plus

 

Les artikkelen (og spalteteksten "Utsettes for trusler og ydmykelser") i lenken under før du svarer på spørsmålene. 

 

Oppgaver til teksten

 

1. Hvorfor har det vært populært for vestlige selskaper å investere i tekstilfabrikker i Myanmar? 

2. Hvilke endringer har nylig kommer i lovgivningen for arbeidere i Myanmar? Hvorfor blir ikke regelverket fulgt? 

3. Hvilke metoder bruker fabrikkledelsen ved tekstilfabrikkene for å få de ansatte til å jobbe ekstra hardt? 

4. Hvordan forsvarer Bestseller, ALDI og Lidl seg mot kritikken? Oppsummere hovedtrekkene i svarene. Hva synes du om svarene?  

 

Refleksjon og fordypning

 

1. Påstand: "Alle bør unngå å kjøpe produkter laget i fattige land med svake rettigheter for arbeidere." Skriv en side der du trekker fram argumenter for og imot en slik boikott, eller diskutere påstanden med en medelev. Kjenner du til slike eksempler på bruk av boikott selv?

2. Finn mer stoff om Aung San Suu Kyi og militærdiktaturets fall i Myanmar (tidligere Burma). Hvilke hendelser har preget Myanmar etter militærdiktaturet? 

3. Formulere problemstillinger med utgangspunkt i Myanmars nyere historie som kunne ha vært relevante og interessante til skriftlig eksamen i Politikk og menneskerettigheter. Forsøk å lage flere problemstillinger.