Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Legg en plan for å påvirke lokalpolitikken

Småbåter i en havn, foran et hvit bolighus med hvitt stakittgjerde og et lite rødt hus med et rødt uthus. NTB Scanpix

Hvilke lokale saker er viktige for deg?

Velg deg ut en sak. Hvordan vil du gå fram for å påvirkebeslutningstakerne?

Gå sammen i grupper på 3-4 elever. Sammen skal dere lage en stategi for å finne ut hvordan dere skal lykkes for å påvirke beslutningstakerne. 

Dette skal med: 

 

a) Hvilken sak dere ønsker å ta for dere, og hva dere ønsker å oppnå?

b) Hvem som er beslutningstakere, og som følgelig må påvirkes

c) Hvilke metoder dere skal benytte for å fremme deres standpunkt

d) Vurdering av hvilke feilkilder strategiene deres har. 

e) Kan dere lykkes?