Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Fotball og menneskerettigheter

Doha, hovedstaden i Qatar. Doha, hovedstaden i Qatar. venuestock/iStock/Getty Images Plus

 

Fotball-VM i 2022 skal holdes i den rike Gulf-staten Qatar. I den forbindelse har myndighetene i landet satt i gang flere storstilte byggeprosjekt: flere nye fotballstadioner, hoteller, veier og en ny flyplass skal stå klare innen 2022. Dette arbeidet gjennomføres i all hovedsak av såkalte gjestearbeidere. Nesten alt fysisk arbeid i Qatar utføres av utenlandske arbeidere. Disse kommer fra andre asiatiske land, som Nepal og Filipinene.

Gjestearbeiderne befinner seg i en situasjon som kan minne om slaveri: Passene deres blir konfiskert, de må arbeide under uforsvarlige forhold, de må ofte gå månedsvis uten lønn og får heller ikke lov til å forlate landet eller bytte arbeidsplass. De må jobbe lange dager i temperaturer opp mot 50 varmegrader og nektes pauser og vann. Mange av disse arbeiderne har dødd på jobb. Dette er godt kjent – både den nepalske ambassaden i Doha (hovedstaden i Qatar) og Amnesty International har over flere år påpekt at utenlandske arbeidere i Qatar blir behandlet som slaver. Mange utenlandske journalister har skrevet om det.

Under finner du tre lenker til nyhetsartikler om arbeiderne i Qatar. Les artiklene, se nyhetsinnslaget og jobb deretter med oppgavene.

 

Oppgaver

1. Arbeidsforholdene til utenlandske arbeidere kalles ofte slavelignende. Hva er det ved arbeidsforholdene som gjør at det kan minne om slaveri?

2. Kommer du på noe som skiller disse arbeidsforholdene fra slaveri?

3. Hva menes med kafala-systemet?

4. Hva sier det norske Fellesforbundet om arbeidsforholdene i Qatar?

 

Diskusjonsoppgaver

1. På hvilke måter bryter arbeidsforholdene i Qatar arbeidernes menneskerettigheter?

2. Vestlige land (blant annet Norge) sier de opptatte av menneskerettigheter. Hvorfor tror du Qatar får lov til å være vertskap for fotball-VM til tross for at det er godt kjent at stadioner og hoteller bygges av arbeidere som behandles som slaver?

3. I Politikk og Makt defineres makt som evnen til å bestemme noe som går på tvers av andres interesser. Med tanke på de tre artiklene du nettopp har lest: Hvilke former for maktbruk finner du i forholdet mellom Qatar, arbeiderne og vestlige land som Norge og Nederland? Hvem har makt over hvem? Hva slags makt er det snakk om?

4. Hvilke maktressurser har Qatar som gjør at de slipper unna med å behandle arbeiderne så dårlig?

5. Hvilke maktressurser kan Norge benytte seg av for å hjelpe arbeiderne?

6. Har arbeiderne selv noen maktressurser?

 

Skriveoppgave

Hva kan Norge eller andre land gjøre for å hjelpe arbeiderne i Qatar? Begrunn svaret ditt.