Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Vanligst å være mann (48) - hvem er kandidater til politiske verv?

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim. Rita Ottervik, ordfører i Trondheim. Carl-Erik Eriksson

 

Kommentator Harry Tiller i Adresseavisen har gått gjennom partienes valglister i Trondheim før kommunevalget. Les hva han har funnet ut av i lenken under og svar på oppgavene under. 

 

Oppgaver

1. Hvordan framstiller Harry Tiller livet som lokalpolitiker? 

2. Den store bykommunen Trondheim og den landlige nabokommunen Klæbu skal slå seg sammen fra årsskiftet. Hvordan preger det valglistene? Hvorfor tror du det har blitt sånn at såpass mange kandidater til bystyret kommer fra Klæbu? 

3. Hvilke partier har de yngste og de eldste kandidatene i Trondheim? 

4. Hvilke partier i Trondheim har flest og færrest kvinner på listene? 

 

Finn ut 

1. Prøv å finne ut av om alderssammensetningen og kjønnssammensetningen av bystyrekandidatene i Trondheim ligner andre kommuner i Norge, for eksempel ved å se på valglister. Du kan forsøke å finne ut av hvordan det er i din egen kommune eller en annen av storbyene for å sammenligne. 

2. Ligner sammensetningen av aldersgrupper og kjønn hos bystyrekandidatene i Trondheim på sammensetningen av representanter på Stortinget? Her kan du bruke læreboka eller nett for å finne svar. 

 

Diskusjon 

1. Har det noe å si om det er færre kvinner enn menn og færre yngre enn eldre som er med i lokalpolitikken - eller er det partiprogrammet som teller? Ta en tenkepause før du skriver det hva du mener og begrunner svaret. Diskutere deretter med sidemannen.