Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Lenge leve demokratiet! (dokumentar, 59 min)

Fire menn med svarte hjemler og skjold står i front for en større folkemengde. På skjoldene står det NTB Scanpix

Se dokumentaren "Lenge leve demokratiet" som du finner lenke til nederst på siden. Svar på spørsmål 1-11 underveis. De videre spørsmålene skal dere jobbe med sammen i klassen. 

Spørsmål knyttet til filmen 

 1. Hva sier talsmannen i den svenske Riksdagen om demokratiets utvikling?
 2. Robert Hannah og Emilie Töyra er ferske riksdagsmedlemmer. Hva forteller de om hvordan livet er som politiker i Sverige?
 3. Hva sier Töyra om «politikerforakt»?
 4. Hvordan beskriver Staxäng hvordan forholdet mellom velgerne og politikerne har endret seg i forhold til hvordan dette var før?
 5. Hvordan kan eksperter og pressesekretærer utgjøre en trussel mot demokratiet?
 6. Og hva er årsaken til at man får et ekspertvelde, hvor eksperter og pressesekretærer får en så sentral rolle?
 7. Hvordan ligner partiene i dag mer på bedrifter i et marked?
 8. Hvilke ønsker ha rnæringslivet for politikken i fremtiden?
 9. Hvordan argumenterer Jason Brennan for at folks stemmer skal telle ulikt i et valg?
 10. Hvilke konklusjoner gjør Freedom House om status for demokratiet per 2018?
 11. Hva er Den nordiske motstandsbevegelsen?

Diskusjonsoppgaver i gruppe 

 1. Oppsummer i grupper: Hva er de viktigste tre utfordringene for demokratiet som dokumentaren peker på?
 2. Oppsummer i grupper: Hvilke årsaker til at demokratiet kan ses som truet kommer frem i dokumentaren?
 3. Diskuter i grupper: Politikerforakt og mindre tillit til politikerne er en konsekvens av utviklingen i mange vestlige demokratier. Hva kan man gjøre for å endre på dette?