Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Bør 16-åringer få stemmerett?

Portrettbilde av valgforskeren Johannes Bergh Institutt for samfunnsforskning

Valgforsker Johannes Bergh fra Institutt for samfunnsforskning har vært med på å sammenfatte undersøkelser fra flere land der de har senket stemmerettsalderen fra 18 til 16 år. I denne oppgaven får du høre et intervju med Bergh (se lenke). Hva vet forskerne om det som skjer når stemmerettsalderen senkes? Hvordan påvirker det valgdeltakelsen? Vil det påvirke valgresultatene? 

Du kan også lese kronikken valgforskeren har skrevet i Aftenposten for å sette deg inn i undersøkelsen (se lenke). 

Oppgaver 

1. Gi eksempler på land som har innført stemmerett for 16-åringer. Har forskerne også noen eksempler å vise til fra Norge? 

2. Hvilke argumenter for lavere stemmerett blir brukt i landene som har innført stemmerett for 16-åringer? 

3. En stadig større andel av befolkningen i Norge har fått stemmerett siden 1814. Gi noen eksempler på utviklingen av stemmerett. Du kan bruke eksempler fra intervjuet og eksempler du selv kjenner til. 

4. Hvorfor har valgforskere ment at lavere stemmerettsalder kan gi økt valgdeltakelse? Stemmer undersøkelsen med teorien? 

5. Hva ser ut til å kjennetegne unge velgere, og hvordan kan det påvirke det politiske systemet? 

6. Er det store forskjeller i hvilke partier unge og eldre velgere stemmer på? 

7. Hvilke partier ville ha tjent på at stemmerettsalderen senkes? 

8. Hvilke partier går inn for å senke stemmerettsalderen i Norge?