Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Norge med sjarmoffensiv for å bli med i Sikkerhetsrådet

Den norske utenriksministeren, Ine Eriksen Søreide, fotografert i halvfigur. Utenriksdepartementet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge har lenge drevet valgkamp for å få plass i FNs sikkerhetsråd. Under FNs såkalte "høynivåuke" ble arbeidet for å sikre Norge et sete i sikkerhetsrådet intensivert. Statsminister Erna Solberg ledet en delegasjon bestående av blant annet utenriksminister Ina Søreide Eriksen og kronprins Haakon. Totalt har valgkampen kostet 23 millioner kroner.

I denne oppgaven skal du forsøke å finne ut hvilken betydning dette vil få for Norges utenrikspolitikk og drøfte hvorfor eller hvorfor ikke deltakelse er gunstig. Bruk de vedlagte lenkene og andre kilder for å finne svaret.

Oppgaver

  1. Finn ut hva FNs "høynivåuke" er. 
  2. Gjør kort rede for hvordan FNs sikkerhetsråd fungerer og hva som skal til for å få en resolusjon (vedtak) gjennom.
  1. Bruk den vedlagte kilden og ev. andre kilder for å finne ut hvorfor den norske regjeringen ønsker en plass i Sikkerhetsrådet.
  1. I innledningen til den vedlagte artikkelen fra Dagens Næringsliv står det:

 Mens statsminister og utenriksminister denne uken (FNs høynivåuke september 2019) setter inn støtet for norsk plass i FNs sikkerhetsråd, mener forsker Asle Toje at det hverken er verdt det eller er i Norges interesse.

Her skal du skrive to avsnitt. I det første argumenterer du for at det er i Norges interesse å bli en del av sikkerhetsrådet, i det andre avsnittet skal du argumentere imot en norsk plass i sikkerhetsrådet.