Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Norges rolle i Sikkerhetsrådet

Den norske utenriksministeren, Ine Eriksen Søreide, fotografert i halvfigur. Utenriksdepartementet

De siste årene har Norge ført en aktiv valgkamp og brukt millioner av kroner for å sikre deltagelse i FNs sikkerhetsråd 2021-22. I juni ble det jubel i Utenriksdepartementet da det ble klart at Norge hadde oppnådd målet. På Stortinget var det i stor grad enighet om at dette var et mål Norge burde jobbe mot, samtidig som kritikere har advart mot at Norge kan bli fanget i et spill mellom stormaktene.

 Nå som det er klart at Norge har sikret seg medlemskap skal du først lytte til Aftenposten Forklart som tar opp hva Norge skal bruke plassen i Sikkerhetsrådet til. Deretter skal du lese sammenfatningen fra global.no, et samarbeid mellom blant annet Norad, Utenriksdepartementet og Miljødepartementet, som har som formål å spre global informasjon. I den sistnevnte artikkelen finner du ulike meninger om hva Norge egentlig kan få til i Sikkerhetsrådet.

Oppgaver

  1. Start arbeidet med å forklare hvordan FN er oppbygd og hva som er Sikkerhetsrådets mandat og virkemidler. Du finner informasjon om dette på s. 264-267 i Politikk og makt.
  2. Lytt til podcasten Forklart utgitt av Aftenposten. Podcasten stiller spørsmålet: Hva skal Norge bruke plassen i FNs sikkerhetsråd til? Oppsummer innholdet i podcasten.
  3. På Global.no gjengir de utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse for Norges prioriteringer som medlem av Sikkerhetsrådet. Hva er målene?
  4. Ta utgangspunkt i de ulike uttalelsene om Norges deltagelse i FN sikkerhetsråd og drøft hva Norge kan få til og hva Norge risikerer med denne deltagelsen.

Nettressurser